Sedacja wziewna

Sedacja wziewna – leczenie bez lęku

Sedacja wziewna to dostarczanie pacjentowi mieszaniny tlenu i podtlenku azotu przez indywidualną maseczkę zakładaną na nos podczas standardowego zabiegu stomatologicznego.
Sedacja to leczenie bez lęku i stresu przed bólem, gabinetem, narzędziami i sprzętem stomatologicznym, zapachem leków, personelem stomatologicznym itp.

Mieszanina tlenu i podtlenku azotu ma właściwości rozluźniające i uspokajające przy znikomym działaniu nasennym. Nie otępia pacjenta, pozwala zachować z nim pełny kontakt. Pacjent jest cały czas w stanie świadomości i w pełni reaguje na polecenia lekarza. Odruchy obronne, a zwłaszcza odruch kaszlowy, są zachowane. Gaz przestaje działać bardzo szybko po zaprzestaniu podawania. Powrót pacjenta do pełnej sprawności następuje po 3 – 5 minutach podawania czystego tlenu. Pacjent nie odczuwa dyskomfortu po zabiegu i może bez przeszkód prowadzić samochód (po trzydziestu minutach).

Sedację wziewną można stosować u większości pacjentów stomatologicznych. Dotyczy to osób, u których lęk przed zabiegiem dentystycznym uniemożliwia przeprowadzenie jakiegokolwiek zabiegu. Z równym powodzeniem sprawdza się w przypadku dorosłych, jak i dzieci.

 

Wskazania:
– Silny lęk przed jakimkolwiek leczeniem,
– Silny lęk przed ukłuciem,
– Silny odruch wymiotny,
– Nadpobudliwość nerwowa,
– Długie, monotonne lub szczególnie nieprzyjemne zabiegi chirurgiczne, protetyczne, wyciski oraz zdjęcia RTG u osób z silnym odruchem wymiotnym,
– Usuwanie złogów nazębnych,
– Otwieranie zęba ze zgorzelinowym rozpadem miazgi,
– Opracowywanie próchnicy.

Przeciwwskazania do wykonywania sedacji:
– Niedrożność dróg oddechowych (przeziębienie, powiększenie migdałków), które uniemożliwia skuteczne oddychanie przez nos.
– Wizyta pacjenta w gabinecie bezpośrednio po spożyciu posiłku. Koniecznością jest nieprzyjmowanie żadnego posiłku (pokarmy i płyny) na 4 godziny przed wizytą w gabinecie.
– Choroba alkoholowa oraz narkomania (po zabiegu może nastąpić powrót do nałogu).
– Choroby psychiczne.
– Ciężkie choroby płuc (rozstrzenie oskrzelowe, rozedma płuc).
– Stwardnienie rozsiane.
– Miastenia gravis.
– I trymestr ciąży.
– Porfiria.

Zalecenia przed podaniem „gazu rozweselającego”:
– Pacjent powinien bezwzględnie przestrzegać minimum 4 godz. powstrzymywania się od przyjmowania pokarmów i płynów.
– Dzieci muszą przychodzić z dorosłą osobą towarzyszącą (opiekunem prawnym).
– Nie należy zakładać zbyt obcisłych ubrań.
– Nie należy pić alkoholu w dniu wizyty.
– Nie należy zażywać żadnych środków uspokajających.

Zawarty w mieszaninie podtlenek azotu nie podlega żadnym przemianom w organizmie. Gaz ten jest obecny we krwi i tkankach na zasadzie nasycenia, dlatego też w stanie niezmienionym bardzo szybko wydalany jest drogą oddechową oraz w znikomej ilości przez skórę, 95% podtlenku azotu zostaje usunięta z organizmu już po 5 minutach, pozostałe 5% znika zaś po kolejnych 20 minutach.

Zabiegi w naszym gabinecie realizowane są przy wykorzystaniu wysokospecjalistycznego włoskiego urządzenia do sedacji: Master Flux. Dostawcą tlenu i podtlenek azotu jest wyspecjalizowana hurtownia gazów medycznych.

Przed zabiegiem konieczna jest wizyta konsultacyjna w celu oceny zdrowia pacjenta!