Stomatologia laserowa

Obecnie trudno wyobrazić sobie nowoczesny gabinet stomatologiczny bez lasera dentystycznego. Korzyści płynące z zastosowania tych urządzeń w praktyce są imponujące. W wielu sytuacjach tradycyjnymi metodami nie jesteśmy w stanie wykonać zabiegu tak dokładnie i z takimi efektami, jak możemy to zrobić laserem. W naszym gabinecie dysponujemy dwoma laserami: laserem diodowym EXPERT LASE oraz laserem higienizacyjnym Smart s Pro „2 w 1”. Praca laserami jest przewidywalna i bezpieczna. Lasery mogą być wykorzystywane we wszystkich najważniejszych dziedzinach stomatologii. Przewlekłe schorzenia leczy się seryjnie 1-5 razy w tygodniu w cyklu kilkutygodniowym.

Chirurgia – Laserowe podcięcie wędzidełka wargi, języka

Wskazania do podcinania wędzidełka wargi, języka

Wędzidełko to fałd błony śluzowej, utworzony z włókien łącznotkankowych zbitych. Grubość wędzidełka może być różna. Jeśli jest zbyt krótkie lub nieprawidłowo przyczepione, może być przyczyną różnych problemów.
– zbyt krótkie wędzidełko języka ogranicza ruchomość języka, mówimy wtedy o ankyloglosji. Jest to wrodzone zaburzenie rozwojowe w jamie ustnej, często występujące rodzinnie. Ograniczenia ruchów języka, są tym większe im wędzidełko jest grubsze i mniej podatne na rozciąganie. Ankyloglosja może powodować nieprawidłową wymowę (wskazania logopedyczne do zabiegu);
– nieprawidłowy przyczep wędzidełka wargi górnej uniemożliwia zbliżanie się siekaczy centralnych, co powoduje powstanie szpary między jedynkami górnymi czyli diastemy oraz ogranicza ruchy warg (wskazania ortodontyczne do zabiegu);
– zbyt krótkie wędzidełko wargi dolnej, powoduje odciąganie dziąseł od zębów dolnych i odsłanianie szyjek zębowych (wskazania periodontologiczne do zabiegu);
– przerośnięte wędzidełko policzka może powodować problemy podczas noszenia protezy (zwiększa ruchomość protezy);

Przebieg laserowego podcięcia wędzidełka wargi, języka

Jest to zabieg stosunkowo prosty i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, obowiązujących przy pracy laserami, również bezpieczny.
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy podaniu niewielkiej ilości środka znieczulającego. W naszym gabinecie jest to bezbolesne znieczulenie komputerowe (w cenie zabiegu).

W przypadku dzieci przed znieczuleniem komputerowym, w miejsce wkłucia igły zostaje zaaplikowany środek do znieczulenia powierzchniowego (smakowy żel, wiśniowy, truskawkowy) tak, by samo wkłucie, też nie było odczuwalne.

Zabieg podcięcia wędzidełka, w naszym gabinecie wykonywany jest przy użyciu lasera diodowego (kontaktowego). Polega on na dotykaniu cienkim włóknem szklanym o średnicy 300 μm, lekko rozciągniętych tkanek wędzidełka wargi lub języka, delikatnie bez użycia siły. Pod wpływem promieniowania laserowego tkanki ulegają dehydratacji, bezkrwawo odparowują. Powstające podczas zabiegu opary, są na bieżąco odsysane przez ssak, który dość głośno pracuje, o czym pacjent, zwłaszcza dziecko jest uprzedzane. Zabieg jest całkowicie bezbolesny.

W gabinecie wykonujemy również zabieg podcięcia wędzidełka u niemowląt. W tych przypadkach zabieg wykonujemy przy użyciu maleńkich nożyczek w znieczuleniu miejscowym.

Zalety laserowego podcięcia wędzidełka wargi, języka

Zaletą laserowego podcięcia wędzidełka jest to, że zabieg jest prosty i szybki (jeśli dziecko współpracuje, trwa 2 – 3 minuty).
Wycinanie tkanek przy pomocy lasera jest zabiegiem precyzyjnym, a rany goją się bardzo szybko przez ziarninowanie.
Cały zabieg odbywa się bez krwawienia, co bardzo ułatwia obserwację tkanek i ocenę głębokości nacięcia.
Brak krwawienia ma duże znaczenie w przypadku podcięcia wędzidełka wargi czy języka u dzieci.
Widok krwi wywołuje u niektórych dzieci emocjonalną reakcję.
Brak jest bólu oraz obrzęku pozabiegowego z jednoczesnym odkażeniem pola operacyjnego.
Efekt bakteriobójczy wiązki laserowej zmniejsza ryzyko pozabiegowych powikłań zapalnych. Jest to szczególnie ważne przy zabiegach wykonywanych w obrębie jamy ustnej, w której występuje różnorodna flora bakteryjna.
Brak lub nieliczne wskazania do stosowania antybiotyków i leków przeciwbólowych po tych zabiegach.
Ze względu na szybki i bezkrwawy przebieg oraz kojarzenie lasera z różdżką dzieci chętniej poddają się takim zabiegom.
Promieniowanie laserowe dodatkowo stymuluje fibroblasty, co zwiększa produkcję kolagenu w tkankach przyspiesza procesy gojenia pola zabiegowego.

Rodzaje laserów stosowanych w chirurgii stomatologicznej do podcięcia wędzidełka wargi, języka

Promieniowanie laserowe, to wiązka promieniowania jednobarwnego, równoległego i zgodnego ze sobą w fazie. Światło lasera (błysk) to „wzmocniona” lawina fotonów.
Ze względu na rodzaj substancji czynnej znajdującej się w urządzeniu lasera w stomatologii stosuje się 5 podstawowych typów laserów. Różnią się one między sobą długością generowanych fal, osiąganą mocą i energią jak również trybem pracy (impulsowy, ciągły). W zależności od wartości wyżej wymienionych parametrów efekty biologiczne w tkankach są różne. Różne więc też będą wskazania do zastosowania urządzeń laserowych.

Najbardziej wszechstronną grupę laserów są lasery diodowe, półprzewodnikowe. Właśnie takim laserem dysponujemy w naszym gabinecie. Doskonale nadają się do kontaktowego cięcia, do podcięcia wędzidełka wargi, języka. Lasery diodowe mogą emitować różne długości fal, a co za tym idzie mogą być wykorzystywane nie tylko do mikrochirurgii tkanek miękkich, ale także w periodontologii, endodoncji do dezynfekcji tkanek i ich biostymulacji. Ponadto doskonale sprawdzają się jako urządzenia do wybielania zębów.

Promieniowanie laserowe w laserach diodowych przechodzi z urządzenia przez światłowód i dalej aplikowane jest na tkanki włóknem szklanym. Średnica włókna szklanego wynosi 300 μm. Jest ono na końcu płaskie i gładko zakończone . Samo włókno jest dość giętkie, ale odporne za złamanie. Włókno umieszczone jest w metalowym uchwycie (rękojeści) odpornym na uszkodzenie, wielkością i wyglądem przypominającym długopis.

Długość części pracującej może być regulowana. Przy zabiegach podcięcia wędzidełka języka, wargi stosuje się krótką końcówkę włókna (3mm). Taka długość zapewnia większą precyzję cięcia tkanek miękkich.

Laser diodowy, ma rozmiary kompaktowe, co jest jego dużą zaletą i ułatwia stosowanie w gabinecie stomatologicznym.

Bezpieczeństwo stosowania lasera przy podcięciu wędzidełka wargi, języka

Nowoczesne lasery mają wbudowane gotowe protokoły postępowania. Parametry dla konkretnych procedur zabiegowych są ustawione, eliminuje to możliwość pomyłki oraz skraca czas pracy.

Ważnym elementem jest noszenie okularów ochronnych przez cały czas zabiegu, zarówno przez pacjenta jak i personel medyczny.

Podczas zabiegów chirurgii laserowej używamy ssak. Zapobiega to zakażeniom krzyżowym, gdyż opary powstające podczas pracy laserem zawierają bakterie chorobotwórcze i ich przetrwalniki. Powstający dym jest również źródłem substancji toksycznych i biologicznie czynnych. Ponadto ruch powietrza wywołany przez pracujący ssak schładza obszar zabiegowy.

Laser jest jednym z najbezpieczniejszych urządzeń stomatologicznych, tylko wtedy gdy lekarz posługujący się nim ma odpowiednie przygotowanie i wszystkie obowiązujące procedury są przestrzegane.

Wskazania pozabiegowe

Pozabiegowo wskazane jest chłodzenie miejsca podcięcia (dzieci idą na lody).
Dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej.
Higiena jamy ustnej powinna być delikatna, by nie usunąć włóknika z powierzchni rany.
Płukanie jamy ustnej 2 – 3 razy dziennie płynem z chlorheksydyną (0,12%).
Aplikacja miejscowa na obszar pozabiegowy żelu z chlorheksydyną (0,2 %)


Usuwanie łagodnych zmian w obrębie jamy ustnej

Zabiegi chirurgii laserowej nie są obciążające dlatego mogą być stosowane u pacjentów w podeszłym wieku. Laser jest nieocenionym narzędziem w przypadku usuwania zmian w jamie ustnej z okolic trudno dostępnych oraz z miejsc, gdzie tamponowanie oraz założenie szwów byłoby trudne.

Wycięcie kapturka dziąsłowego w utrudnionym wyrzynaniu zębów mądrości

Wycięcie dziąsła i odsłonięcie ósemki to prosty zabieg, przy użyciu lasera całkowicie bezkrwawy. Gojenie przebiega szybko i bez komplikacji. Niekiedy taki prosty zabieg wystarczy, by pacjent ostatecznie zapomniał o dolegliwościach związanych z zębem mądrości.

Nacięcie ropnia

Dezynfekcja przetoki zębowej


Endodoncja

Zastosowanie lasera w leczeniu endodontycznym ma wiele zalet.

Zastosowanie lasera polega na fototermicznym niszczeniu mikroorganizmów w opracowywanych tkankach zębowych. Jest to szczególnie istotne w miejscach trudno dostępnych, których nie możemy oczyścić mechanicznie (odgałęzienia boczne kanałów). Do miejsc takich docierają tylko płyny płuczące i światło lasera. Promieniowanie lasera znacząco nasila działanie przeciwbakteryjne płynów płuczących (np.: podchlorynu). Badania kliniczne dowodzą, że redukcja mikroorganizmów, która ma kluczowe znaczenie dla sukcesu leczenia jest wyraźnie związana z działaniem lasera.


Periodontologia

Zapalenie przyzębia to schorzenie o złożonej etiologii.
Podstawą leczenia jest ograniczenie liczby drobnoustrojów.
Najważniejszym zabiegiem pozostaje nadal usuwanie złogów nazębnych z kieszonek przyzębnych i nisz ekologicznych jamy ustnej.
Całkowita eliminacja periopatogenów nie jest możliwa, ale znaczne zmniejszenie ich liczby może prowadzić do remisji procesu zapalnego.
Szczególną zaletą stosowania lasera w periodontologii obok działania bakteriobójczego promieniowania jest praca cienkimi, elastycznymi światłowodami w wąskich szczelinach kieszonek przyzębnych z możliwością dojścia do trudno dostępnych miejsc zawierających periopatogeny.
Energia promieniowania laserowego pobudza także fibroblasty na powierzchni cementu korzeniowego stwarzając warunki do odbudowy tkanek przyzębia i klinicznego spłycenia kieszonek przyzębnych.

Lasery biostymulacyjne w periodontologii wykorzystujemy w leczeniu:

– zapalenia dziąseł;
– zapalenia przyzębia;
– ropni przyzębnych;
– po zabiegach chirurgicznych;
– po scallingu ( znoszenie nadwrażliwości zębów i poprawia gojenie tkanek miękkich ).

Czytaj więcej…


Terapia fotodynamiczna – Dezynfekcja aktywowana światłem lasera. PDT

Zabieg polega na wprowadzeniu do kieszonki dziąsłowej tzw. fotouczulacza – związku, który łączy się ze strukturami mikroorganizmów (bakterii, wirusów, grzybów i pasożytów), a nie wiąże się z komórkami ludzkimi. Komórki bakteryjne normalnie nie absorbują światła. Jeśli wprowadzimy do nich egzogenny pigment (fotouczulacz) to światło lasera zostanie pochłonięte przez bakterię i bakteria zginie. Zarówno szybkość jak i skuteczność tej metody jest niemożliwa do osiągnięcia w przypadku użycia innych, konwencjonalnych metod leczenia. Wytworzone podczas reakcji fotodynamicznej reaktywne formy tlenu niszczą mikroorganizmy w ciągu nanosekundy.

Muszą być spełnione tylko dwa warunki:

– fotouczulacz musi dotrzeć do mikroorganizmów;
– światło lasera musi dotrzeć do fotouczulacza.

Terapia jest bezpieczna, gdyż niszczy tylko drobnoustroje, nie ma wpływu na otaczające tkanki przyzębia. Ze względu na brak działań niepożądanych może być stosowana wielokrotnie (podczas każdej wizyty), jeśli uznamy, że jest wskazane. Bakterie mogą się uodpornić na antybiotyk, nigdy na fotouczulacz.

W stomatologii dezynfekcję aktywowaną światłem można stosować w przypadkach:

– zapalenie dziąseł, przyzębia;
– stan zapalny wokół implantów i koron protetycznych;
– utrudnione wyrzynanie zębów;
– suche lub zakażone zębodoły;
– leczenie endodontyczne;
– leczenie halitozy (utrzymujący się nieprzyjemny zapach z ust ).


Biostymulacja laserowa

Biostymulacją laserową nazywamy reakcję komórek i tkanek organizmu na napromieniowanie nisko i średnioenergetycznymi promieniami laserowymi.

Z powodu małej mocy laserów stosowanych do biostymulacji tego typu terapia określana jest angielskim skrótem LLLT Low Level Laser Therapy – terapia laserowa małej mocy.

Laseroterapia może być stosowana jako jedyna forma leczenia lub jako terapia wspomagająca w połączeniu z innymi metodami.

Z punktu widzenia biostymulacyjnego ważne jest, aby promieniowanie laserowe wnikało możliwie najgłębiej w tkanki .

W przedziale długości fal od ok. 600 nm do 1300 nm, absorbcja światła przez wodę i barwniki zawartą w tkankach jest najmniejsza. W efekcie promieniowanie laserowe wnika najgłębiej w tkanki, nawet do 5-6 cm.

Siła reakcji tkanki, a więc efekt biostymulacji, zależy od ilości energii zaabsorbowanej przez tkankę.
Pod wpływem padającego promieniowania zmienia się metabolizm komórek i tkanek.

Efekty zachodzące w tkankach pod wpływem działania lasera biostymulacyjnego można podzielić na dwie grupy:
– efekty pierwotne
– efekty wtórne

Efekty pierwotne powstają w naświetlanych komórkach.

Konsekwencją efektów pierwotnych są efekty wtórne. Wyróżniamy tutaj efekt przeciwbólowy, przeciwzapalny i biostymulacyjny.

Laser jest prosty w obsłudze i bezpieczny.

Korzyści płynące z zastosowania lasera biostymulacyjnego:

przyspieszenie resorpcji obrzęków i wysięków,
rozszerzenie naczyń krwionośnych,
usprawnienie mikrokrążenia,
zmniejszenie przepuszczalności naczyń krwionośnych,
poprawa odżywienia,
pobudzanie układu odpornościowego.

Przeciwwskazania do biostymulacji laserowej:

ogólne:

 • nowotwory złośliwe, choroby krwi
 • ciąża
 • rozrusznik serca
 • padaczka
 • uogólnione choroby bakteryjne
 • okolica szyi i karku u osób z nadczynnością tarczycy

miejscowe:

 • zapalenie rozrostowe i ziarninowe dziąseł
 • zmiany rozrostowe
 • nadziąślaki
 • brodawczakowatość
 • nadmierne rogowacenie błony śluzowej

Nadwrażliwość

Leczenie nadwrażliwości zębiny należy zacząć od ustalenia przyczyny dolegliwości. Wyeliminowanie przyczyn nadwrażliwości może znacznie zmniejszyć dolegliwości.
Jak dotąd nie udało się opracować metody, która w 100% skutecznie, długo i trwale zniosłaby nadwrażliwość zębów.
Jedną z możliwych metod leczenia jest zastosowanie lasera diodowego. Efektywność leczenia nadwrażliwości przy użyciu lasera diodowego potwierdzona została w licznych badaniach naukowych.

Bardzo skuteczne jest połączenie laseroterapii z preparatami chemicznymi na bazie fluorku sodu. Skuteczność takiego leczenia jest większa o 20% w porównaniu do samego naświetlania laserem.
Wiązka promieniowania laserowego zmniejsza średnicę kanalików zębinowych i zamyka ich zewnętrzne ujście. Naświetlanie należy powtórzyć po upływanie 6 m-cy.

Biostymulacja laserowa zmniejsza wrażliwość na bodźce dotykowe i termiczne:

 • odsłoniętych szyjek zębowych;
 • zębiny po wypełnieniu materiałem kompozytowym;
 • patologicznie startych zębów;
 • zębów w miejscach przylegania klamer protetycznych i zamków ortodontycznych.

Laserowe wybielanie zębów

Laserowo wspomagane wybielanie zębów to skuteczna i zarazem delikatna metoda.

Dowiedz się więcej >>


Leczenie uporczywych i nawracających aft

Przyczyny schorzenia:

 • zaburzenia immunologiczne;
 • alergia;
 • czynniki genetyczne;
 • stres;
 • zaburzenia odżywiania (niedobory witamin z grupy B, C, A żelaza);

Zalety terapii laserowej nawracających aft:

 • brak efektów ubocznych;
 • szybkie gojenie się zmian;
 • praktycznie natychmiastowy efekt znoszący ból.

Po terapii laserowej nawroty choroby są rzadsze, afty mniej liczne i mniej bolesne.


Stomatologia zachowawcza

Przed przystąpieniem do opracowania ubytku, jeśli pacjent decyduje się na leczenie próchnicy bez znieczulenia miejscowego, ubytek jest naświetlany wiązką promieniowania laserowego. Zabieg ten podnosi próg pobudliwości bólowej zmniejszając odczucie bólowe pacjenta.


Protetyka

Laseroterapia korzystnie wpływa na przemianę materii w obrębie błony śluzowej oraz okostnej podłoża protetycznego. Poprzez stymulację fibroblastów zwiększa się odporność podłoża protetycznego na urazowe działanie płyty protezy i polepszają warunki użytkowania protezy. Wspomagająco promieniowanie laserowe wykorzystywane jest przy leczeniu trudno gojących się ran i odleżyn protetycznych.


Ortodoncja

Badania wykazują, że wspomagające zastosowanie biostymulacji laserowej podczas leczenia ortodontycznego znacznie przyspiesza ruch zębów i zmniejsza dolegliwości bólowe. Odnotowano większą aktywność osteoblastów i osteoklastów, zwiększone odkładanie kolagenu. Następuje szybsza przebudowa tkanek i skrócenie czasu leczenia ortodontycznego.