Stomatologia laserowa

Obecnie trudno wyobrazić sobie nowoczesny gabinet stomatologiczny bez lasera dentystycznego. Korzyści płynące z zastosowania tych urządzeń w praktyce są imponujące. W wielu sytuacjach tradycyjnymi metodami nie jesteśmy w stanie wykonać zabiegu tak dokładnie i z takimi efektami, jak możemy to zrobić laserem. W naszym gabinecie dysponujemy laserem diodowym EXPERT LASE. Praca laserami diodowymi jest przewidywalna i bezpieczna. Laser diodowy może być wykorzystywany we wszystkich najważniejszych dziedzinach stomatologii. Przewlekłe schorzenia leczy się seryjnie 1-5 razy w tygodniu w cyklu kilkutygodniowym. Naświetlanie laserem w trakcie zabiegów oraz pozabiegowo jest w naszym gabinecie wykonywane bezpłatnie.

Chirurgia – Laserowe podcięcie wędzidełka wargi , języka 

 
                                          Wskazania do podcinania wędzidełka wargi, języka 
 
Wędzidełko, to fałd błony śluzowej, utworzony z włókien łącznotkankowych zbitych. Grubość 
wędzidełka może być różna. Jeśli jest zbyt krótkie lub nieprawidłowo przyczepione, może być 
przyczyną różnych problemów. 
– zbyt krótkie wędzidełko języka ogranicza ruchomość języka, mówimy wtedy o ankyloglosji. Jest to 
wrodzone zaburzenie rozwojowe w jamie ustnej, często występujące rodzinnie. Ograniczenia ruchów 
języka, są tym większe im wędzidełko jest grubsze i mniej podatne na rozciąganie. Ankyloglosja może 
powodować nieprawidłową wymowę (wskazania logopedyczne do zabiegu); 
– nieprawidłowy przyczep wędzidełka wargi górnej uniemożliwia zbliżanie się siekaczy centralnych, co 
powoduje powstanie szpary między jedynkami górnymi czyli diastemy oraz ogranicza ruchy warg 
(wskazania ortodontyczne do zabiegu); 
– zbyt krótkie wędzidełko wargi dolnej, powoduje odciąganie dziąseł od zębów dolnych i odsłanianie 
szyjek zębowych (wskazania periodontologiczne do zabiegu); 
– przerośnięte wędzidełko policzka może powodować problemy podczas noszenia protezy (zwiększa 
ruchomość protezy); 
                                         
                                          Przebieg laserowego podcięcia wędzidełka wargi, języka 
 
Jest to zabieg stosunkowo prosty i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa, obowiązujących przy pracy 
laserami, również bezpieczny. 
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym przy podaniu niewielkiej ilości środka 
znieczulającego. W naszym gabinecie jest to bezbolesne znieczulenie komputerowe (w cenie 
zabiegu). 
W przypadku dzieci przed znieczuleniem komputerowym, w miejsce wkłucia igły zostaje zaaplikowany 
środek do znieczulenia powierzchniowego (smakowy żel, wiśniowy, truskawkowy) tak, by samo 
wkłucie, też nie było odczuwalne.     
Zabieg podcięcia wędzidełka, w naszym gabinecie wykonywany jest przy użyciu lasera diodowego 
(kontaktowego). Polega  on na dotykaniu cienkim włóknem szklanym o średnicy 300 μm, lekko 
rozciągniętych tkanek wędzidełka wargi lub języka, delikatnie bez użycia siły. Pod wpływem 
promieniowania laserowego tkanki ulegają dehydratacji, bezkrwawo odparowują. Powstające 
podczas zabiegu opary, są na bieżąco odsysane przez ssak, który dość głośno pracuje, o czym pacjent, 
zwłaszcza dziecko jest uprzedzane.                        
Zabieg jest całkowicie bezbolesny. 
 

                                         Zalety laserowego podcięcia wędzidełka wargi, języka 
 
Zaletą laserowego podcięcia wędzidełka jest to, że zabieg jest prosty i szybki (trwa 2 – 3 minuty). 
Wycinanie tkanek przy pomocy lasera jest zabiegiem precyzyjnym, a rany goją się bardzo szybko przez 
ziarninowanie. 
Cały zabieg odbywa się bez krwawienia, co bardzo ułatwia obserwację tkanek i ocenę głębokości 
nacięcia. 
Brak krwawienia ma duże znaczenie w przypadku podcięcia wędzidełka wargi czy języka u dzieci. 
Widok krwi wywołuje u niektórych dzieci emocjonalną reakcję. 
Brak jest bólu oraz obrzęku pozabiegowego z jednoczesnym odkażeniem pola operacyjnego.        
Efekt bakteriobójczy wiązki laserowej zmniejsza ryzyko pozabiegowych powikłań zapalnych. Jest to 
szczególnie ważne przy zabiegach wykonywanych w obrębie jamy ustnej, w której występuje 
różnorodna flora bakteryjna. 
Brak lub nieliczne wskazania do stosowania antybiotyków i leków przeciwbólowych po tych 
zabiegach. 
Ze względu na szybki i bezkrwawy przebieg oraz kojarzenie lasera z różdżką dzieci chętniej poddają się 
takim zabiegom. 
Promieniowanie laserowe dodatkowo stymuluje fibroblasty, co zwiększa produkcję kolagenu w 
tkankach przyspiesza procesy gojenia pola zabiegowego. 
 
        Rodzaje laserów stosowanych w chirurgii stomatologicznej do podcięcia wędzidełka wargi, języka 
 
Promieniowanie laserowe, to wiązka promieniowania jednobarwnego, równoległego i zgodnego ze 
sobą w fazie. Światło lasera (błysk) to „wzmocniona” lawina fotonów. 
Ze względu na rodzaj substancji czynnej znajdującej się w urządzeniu lasera w stomatologii stosuje się 
5 podstawowych typów laserów. Różnią się one między sobą długością generowanych fal, osiąganą 
mocą i energią jak również trybem pracy (impulsowy, ciągły). W zależności od wartości wyżej 
wymienionych parametrów efekty biologiczne w tkankach są różne. Różne więc też będą wskazania 
do zastosowania urządzeń laserowych. 
Najbardziej wszechstronną grupę laserów są lasery diodowe, półprzewodnikowe. Właśnie takim 
laserem dysponujemy w naszym gabinecie. Doskonale nadają się do kontaktowego cięcia, do 
podcięcia wędzidełka wargi, języka. Lasery diodowe mogą emitować różne długości fal, a co za tym 
idzie mogą być wykorzystywane nie tylko do mikrochirurgii tkanek miękkich, ale także w 
periodontologii, endodoncji do dezynfekcji tkanek i ich biostymulacji. Ponadto doskonale sprawdzają 
się jako urządzenia do wybielania zębów. 
Promieniowanie laserowe w laserach diodowych przechodzi z urządzenia przez światłowód i dalej 
aplikowane jest na tkanki włóknem szklanym. Średnica włókna szklanego wynosi 300 μm. Jest ono na 
końcu płaskie i gładko zakończone . Samo włókno jest dość giętkie, ale odporne za złamanie. Włókno 
umieszczone jest w metalowym uchwycie (rękojeści) odpornym na uszkodzenie, wielkością i  
wyglądem przypominającym długopis.  
Długość części pracującej może być regulowana. Przy zabiegach podcięcia wędzidełka języka, wargi  
stosuje się krótką końcówkę włókna (3mm). Taka długość zapewnia większą precyzję cięcia tkanek 
miękkich. 
Laser diodowy, ma rozmiary kompaktowe, co jest jego dużą zaletą i ułatwia stosowanie w gabinecie 
stomatologicznym. 
 
 
                   Bezpieczeństwo stosowania lasera przy podcięciu wędzidełka wargi, języka 
 
Nowoczesne lasery mają wbudowane gotowe protokoły postępowania. Parametry dla konkretnych 
procedur zabiegowych są ustawione, eliminuje to możliwość pomyłki oraz skraca czas pracy 
Ważnym elementem  jest noszenie okularów ochronnych przez cały czas zabiegu, zarówno przez 
pacjenta jak i personel medyczny. 
Podczas zabiegów chirurgii laserowej używamy ssak. Zapobiega to zakażeniom krzyżowym, gdyż opary 
powstające podczas pracy laserem zawierają bakterie chorobotwórcze i ich przetrwalniki. Powstający 
dym jest również źródłem substancji toksycznych i biologicznie czynnych. Ponadto ruch powietrza 
wywołany przez pracujący ssak schładza obszar zabiegowy. 
Laser jest jednym z najbezpieczniejszych urządzeń stomatologicznych, tylko wtedy gdy lekarz 
posługujący się nim ma odpowiednie przygotowanie i wszystkie obowiązujące procedury są 
przestrzegane. 
 
                                                        Wskazania pozabiegowe 
 
Pozabiegowo wskazane jest chłodzenie miejsca podcięcia (dzieci idą na lody). 
Dbanie o prawidłową higienę jamy ustnej. 
Płukanie jamy ustnej 2 – 3 razy dziennie płynem z chlorheksydyną (0,12%). 
Aplikacja miejscowa na obszar pozabiegowy żelu chlorheksydyną (0,2 %) 

 

Usuwanie łagodnych zmian w obrębie jamy ustnej

Zabiegi chirurgii laserowej nie są obciążające dlatego mogą być stosowane u pacjentów w podeszłym wieku. Laser jest nieocenionym narzędziem w przypadku usuwania zmian w jamie ustnej z okolic trudno dostępnych oraz z miejsc, gdzie tamponowanie oraz założenie szwów byłoby trudne.

Wycięcie kapturka dziąsłowego w utrudnionym wyrzynaniu zębów mądrości

Wycięcie dziąsła i odsłonięcie ósemki to prosty zabieg, przy użyciu lasera całkowicie bezkrwawy. Gojenie przebiega szybko i bez komplikacji. Niekiedy taki prosty zabieg wystarczy, by pacjent ostatecznie zapomniał o dolegliwościach związanych z zębem mądrości.

Nacięcie ropnia
Dezynfekcja przetoki zębowej

Endodoncja

Zastosowanie lasera w leczeniu endodontycznym ma wiele zalet.

Zastosowanie lasera skupia się głównie na zwalczeniu mikroorganizmów w kanale zęba, zwłaszcza w jego odgałęzieniach bocznych oraz samych kanalikach zębinowych. Badania kliniczne dowodzą, że redukcja mikroorganizmów, która ma kluczowe znaczenie dla sukcesu leczenia jest wyraźnie związana z działaniem lasera.

Periodontologia

Zapalenie przyzębia to schorzenie o złożonej etiologii. 
Podstawą leczenia jest ograniczenie liczby drobnoustrojów. 
Najważniejszym zabiegiem pozostaje nadal usuwanie złogów nazębnych z kieszonek przyzębnych i 
nisz ekologicznych jamy ustnej.  
Całkowita eliminacja periopatogenów nie jest możliwa, ale znaczne zmniejszenie ich liczby może 
prowadzić do remisji procesu zapalnego. 
Szczególną zaletą stosowania lasera w periodontologii obok działania bakteriobójczego 
promieniowania jest praca cienkimi, elastycznymi światłowodami w wąskich szczelinach kieszonek 
przyzębnych z możliwością dojścia do trudno dostępnych miejsc zawierających periopatogeny. 
Energia promieniowania laserowego pobudza także fibroblasty na powierzchni cementu 
korzeniowego stwarzając warunki do odbudowy tkanek przyzębia i klinicznego spłycenia kieszonek 
przyzębnych. 
Terapia fotodynamiczna – dezynfekcja aktywowana światłem lasera polega na wprowadzeniu do 
kieszonki dziąsłowej tzw. fotouczulacza, związku który łączy się ze strukturami mikroorganizmów 
(bakterii, wirusów i grzybów). 
Komórki bakteryjne normalnie nie absorbują światła. Jeśli wprowadzimy do nich egzogenny pigment 
(fotouczulacz) to światło lasera zostanie pochłonięte przez bakterię i bakteria zginie. 
Bakterie mogą się uodpornić na antybiotyk, nigdy na fotouczulacz. 
Zarówno szybkość jak i skuteczność tej metody jest niemożliwa do osiągnięcia w przypadku użycia 
innych, konwencjonalnych metod leczenia. 

Nadwrażliwość

Leczenie nadwrażliwości zębiny należy zacząć od ustalenia przyczyny dolegliwości. Wyeliminowanie przyczyn nadwrażliwości może znacznie zmniejszyć dolegliwości.
Jak dotąd nie udało się opracować metody, która w 100% skutecznie, długo i trwale zniosłaby nadwrażliwość zębów.
Jedną z możliwych metod leczenia jest zastosowanie lasera diodowego. Efektywność leczenia nadwrażliwości przy użyciu lasera diodowego potwierdzona została w licznych badaniach naukowych.

Bardzo skuteczne jest połączenie laseroterapii z preparatami chemicznymi na bazie fluorku sodu. Skuteczność takiego leczenia jest większa o 20% w porównaniu do samego naświetlania laserem.
Wiązka promieniowania laserowego zmniejsza średnicę kanalików zębinowych i zamyka ich zewnętrzne ujście. Naświetlanie należy powtórzyć po upływanie 6 m-cy.

Laserowe wybielanie zębów

Laserowo wspomagane wybielanie zębów to skuteczna i zarazem delikatna metoda.

Dowiedz się więcej >>

Leczenie uporczywych i nawracających aft

Zmniejszenie bólu i obrzęku po zabiegach chirurgicznych

Ból po zabiegach chirurgicznych przy zastosowaniu biostymulacji laserowej ustępuje szybciej.

Stomatologia zachowawcza

Przed przystąpieniem do opracowania ubytku, jeśli pacjent decyduje się na leczenie próchnicy bez znieczulenia miejscowego, ubytek jest naświetlany wiązką promieniowania laserowego. Zabieg ten podnosi próg pobudliwości bólowej zmniejszając odczucie bólowe pacjenta.

Protetyka

Leczenie trudno gojących się ran i owrzodzeń protetycznych.

Korzyści dla pacjentów:
– bezbolesne, komfortowe leczenie;
– skrócenie czasu trwania zabiegu, dzięki wykorzystaniu technologii laserowej;
– znacznie mniej uszkodzeń sąsiednich tkanek, niż w przypadku tradycyjnych zabiegów;
– redukcja krwawienia;
– skuteczna ochrona przed infekcjami;
– szybkie gojenie ran;
– zmniejszenie bólu oraz obrzęku po zabiegu
Przeciwwskazania:
– choroba nowotworowa
– epilepsja
– ciąża