Dentaport ZX

Dentaport ZX  – precyzyjny mikromotor endodontyczny

morita_dentaport

Mikromotor endodontyczny do maszynowego opracowania kanałów wraz z endometrem – urządzeniem do elektronicznego pomiaru długości roboczej kanału.

Dokładna pozycja pilnika w kanale jest wyświetlana na dużym i wyraźnym ekranie ciekłokrystalicznym. Moment zbliżania się pilnika do otworu wierzchotkowego może być również sygnalizowany dźwiękowo.

To nowoczesne urządzenie nie powoduje żadnych skutków ubocznych. Można je z powodzeniem stosować u kobiet w ciąży i osób starszych.